Over mij, Jan Duits uit Zeist

Als ik stellen samen spreek of mensen individueel, dan denk ik meestal: “Wat is de échte vraag achter hun verhaal, waar zit de pijn, waar verlangen ze naar”? Om de nood en het onderliggende verlangen meteen wat meer in het licht te stellen, te verdiepen, weet ik -uit jarenlange ervaring- dat één sessie al een snaar kan raken, iets losmaken, waarbij je al het gevoel krijgt dat er mogelijkheden zijn, hoopvol wordt, ruimte voelt, dat je iets van vooruitgang merkt, nieuwe energie krijgt.

Met mijn ervaring weet ik inmiddels dat het héél goed zo kan zijn dat je na iedere sessie steeds weer wat blijer kunt zijn, met elkaar, met jezelf.

"het is zo mooi om te zien als mensen weer nader tot elkaar komen "

De eerste fase in een liefdesrelatie is vooral nog zorgeloos, je hebt plezier samen en je voelt je sterk tot elkaar aangetrokken, samen kun je de wereld aan! Na verloop van tijd merk je dat het allemaal wat minder gaat, zeker als er kinderen komen, of als dat niet lukt, er tegenslagen zijn, veranderingen waar je niet om vraagt en toch een antwoord op moet geven. En als het dan wat complexer wordt, met werk, ziekte, verlies van dierbaren, ouderschap, verliefdheid op een ander, dan bestaat de kans elkaar kwijt te raken… Kom je misschien in je tunnelvisie dat álles ellendig is. Of je nu van die felle ruzies af wilt… of juist die verlammende saaiheid en stilte tussen jullie. Dat komt minstens zo vaak voor, zeker bij stellen die al langer bij elkaar zijn.

Waar het om gaat

Wat er écht speelt, is dat die onvrede vaak wel eerder is geuit… maar die boodschap is niet aangekomen. De één weet niet zo goed hoe ze het moet brengen, de ander wuift het weg of gaat koffie halen ‘want nu is toch alles gezegd’.

Bij mij kom je in het hol van de leeuw

Maar het doel is wel om in een veilige sfeer problemen bespreekbaar te maken. Nieuwe aandacht voor elkaar, ontdekken wat je ware behoefte is en je eindelijk gehoord te voelen, erkenning te krijgen voor je goede intenties. Dat is kan even pijnlijk zijn. Maar het geeft ook een nieuwe dynamiek, bevrijdend tegelijkertijd. En dan ligt er vaak ineens een weg open!

Stap voor stap hoor, je krijgt echt je hobbels nog wel. Maar terug naar die vriendschap, naar die verbinding, het weer léuk hebben met elkaar. Dat is mijn doel, en gelukkig ook het resultaat van de meeste stellen die hier de deur uitgaan.

Boeken die mij inspireerden

Meer over Jan:

Wil je mijn hulp: bemiddeling, begeleiding en problemen gaan aanpakken in je relatie of huwelijk?

Of eerst nog wat zelf proberen?

Hier krijg je handvatten om de hitte uit jullie ruzies te halen.